Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
CEZAYİR'E KARŞI FRANSIZ KÜSTAHLIĞI
DÜNYA UYGUR TÜRKLERİNİN FERYADINI DUYMALI
ERDOĞAN İLE PUTİN'İN SOÇİ ZİRVESİ
AŞIYA KARŞI OLANLARIN MİTİNGİ
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

GP'Lİ BAHADIR KUBANOĞLU İLE ERMENİ TARTIŞMASI

GP'Lİ BAHADIR KUBANOĞLU İLE ERMENİ TARTIŞMASI
2021-05-07 09:15:44


Bahadır Kurbanoğlu: 26 Nisan 2011 Salı 00:36Bahadır Kubanoğlu:Soz sözlerTalat Paşa'nın sözlerini şerh edebildiniz mi? Biz yapmasak (İTT) onlar (Ermeni komitacılar) bizimkilere (müslüman halka!) yapacaklardı!Her halde bir asker, bir komutan olarak öldürülen komitacılar için ağlamıyor! Ya?! Katledilen insanlar adına üzüntüsünü dile getiriyor.Kendisini İTC'nin tarihini Said Halim Paşa'ları, Mehmet Akifleri, Said Nursileri ileri sürerek temizlemeye çalışanlardan daha ahlaki(!) bir tutum bence.Bu Teşkilatı Mahsusa artıklarının da Mehmet Akiflere, Said Nursilere neler yaptıkları da ayrı bir bahis konusu.Enver Paşa'yı Haçlı Ruhunun karşısına oturturken gösterdiğiniz hassasiyeti Talat Paşa'nın arkasından ağladığı insanlar için göstermek gibi mesela.Çünkü sizin iddianızın aksine bu durum buz gibi bir rejim meselesine dönüşüveriyor. Bu coğrafyaya ait ne kadar değer, kültür, birikim varsa bunların eliyle yok ediliyor, tek tipleştirilmeye çalışılıyor. Tıpkı zihinlerimiz gibi.Tarihin derinliklerine dalıp, tarihi sadece Osmanlı'nın gözünden değil, sadece Paşaların, askerlein gözünden ddeğil, bir de milyonların gözünden bir okumaya çalışın bakalım ne göreceksiniz?Püri pak Osmanlı'ya karşı, isyan eden Rumlar, ERmeniler, Kürtler, Araplar...dönüp aynaya bakmayan, bakamayanları savunmayı değil, acıları yaşayanları dinlemeyi, okumayı, anlamayı da beraberinde getirebilmeli.Lord Curzon meselesi İngiliz Arşivlerinde mevcut, yalan diyerek kestirip atmadan önce sormakta fayda var.Hrant meselesine gelince. Demek ki siz sadece o dönemin haklı katliamlarına imza atan İT'cileri değil, torunlarını da savunmayı sürdürüyorsunuz! BUna sizin haçlılar diyerek daha baştan zaten kaybetmiş olduklarını ima ettikleriniz "Nefret söylemi" diyorlar.Bu durumda, bizim ergenekonculara kızanların bu coğrafyada -bizler de dahil- herkesi mezalime uğratmaları yadırganmamalı. Önemli olan yapılan değil, kime yapıldığı değil mi? Sonra da çıkıp ben Ermenilerin hepsine düşman değilim diyerek işin içinden sıyrılacaksınız. İT tarihini okumaya devam edin başka sözüm yok.Bahadır Kurbanoğlu: 26 Nisan 2011 Salı 00:18Uzatmayacağım, Çünkü Suriye Halkı Katlediliyor1829 öyle mi? O zaman Habil-Kabil'e kadar gidelim. Ya da Mesela Osmanlı son dönem İslamcılarının neden Abdülhamid'de "Müstebit", "Zalim" dediklerini de tartışalım mı? Mesela Abdülhamid döneminde 10.000 medrese öğrencisinin kayıklara bindirilip nerelere götürüldüğünü de konuşalım mı? Filler tepişirken (Çeteler) Fillerin tepişmesinde kimin haklı haksız olduğunu, hangi ulusalcının daha temiz olduğunu tartıştığımızı mı zannediyorsunuz?Ya da mazlumlar ve gadre uğramışlar arasında bir ayrım mı yaptığımızı düşünüyorsunuz ki Ermeni halkının uğradığı mezalimlerin karşısına müslümanların yaşadıklarını koyuyorsunuz. Szi hala neyin tartışmasının bile yapıldığının farkında değilsiniz. Haçlı-müslüman kapışması öyle mi? Kur'an bunları dost edinmeyin dedi öyle mi? Peki zalimlerin bizim atamız olmadığını söyleyenler ayetler ne olacak? Nuh'a "o senin ailenden ddeğildir" ayetleri ne olacak? Maşallah Cemal Paşa'yı İstanbul'un dışına göndererek temize çıkartmışsınız! Neredeydi acaba Cemal Paşa o sıralar? Sakın Suriye'de Arapları Türkleştirmeye çalışıyor olmasın? Şekip Arslan'ın anılarını okuyun da Cemal Paşa'nın arap illerinde neler yaptıklarını öğrenin. Gerçi ne hacet? Siz zaten zihninizi i,nşa edevcek düzeyde yeter derecede tarih okumaları yapmışsınız! Kısa bir anekdotla kendi adıma bitireceğim bu tartışmayı; "Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanı, İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden ve Talat Paşa'nın yakın arkadaşı Halil Menteşe'nin hatıralarında geçen bir bölüm: Yıl 1915'dir. Menteşe bir sabah Talat Paşa'nın evine gider. Talat'ı telefon başında yüzü simsiyah, gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş olarak bulur." Neyin var, ne oldu Talatcığım diye sorar" Menteşe. Talat'ın cevabı: "Sorma, Tahsin'den (Erzurum Valisi) Ermenilere dair bir takım telgraflar aldım, sinirlerim bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadım. İnsan yüreğinin dayanacağı bir şey değil, ama biz yapmasak onlar bizimkilere yapacaklardı. Milli mesele en nihayetinde!".rüştü hacıoğlu: 25 Nisan 2011 Pazartesi 23:26ötekinin ötekine ettiğini beriki etmez"...1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin zorlamasıyla kurulan ve 1919-1921 tarihleri arasında faaliyet gösteren İstanbul Divan-ı Örfi’de yapılan yargılamalar arasında, Cemal Oğuz davası da vardı. 27 Ekim 1919’da, Katib-i Mesuller Davası ile birleştirilen dosyada, Cemal Oğuz’a yöneltilen en büyük suçlama Dr. Çilingiryan ve dört arkadaşının öldürülmesini organize etmekti. Tanıklar olayı doğruladılar..." Ayşe Hür http://www.taraf.com.tr/ayse-hur/makale-24-nisan-1915-te-aslinda-ne-oldu.htm "...Ocak 1920’de Yüksek Komiser’in sunduğu listedeki 173 kişiden 80’i 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ‘resmen’ işgalinden sonra İngilizler tarafından tutuklandı. Bu kişiler arasında Ankara’nın adamları da vardı. İstanbul’daki Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi’nin Mustafa Kemal için idam cezası vermesi (o tarihe kadar Milli Mücadele kadroları için verilen idam cezalarının sayısı 100’e ulaşmıştı) Ankara’nın tavrının sertleşmesine neden oldu. 11 ağustosta Ankara hükümeti, ‘tehcir vesaire’ dolayısıyla İstanbul hükümetince kurulan Divan-ı Harb-i Örfi’yi lağvettiğini ilan etti. Mustafa Kemal, 12 ağustosta tehcir suçlamasıyla ‘vatan evlatları’ idam edilecek olursa, İngiliz Yarbayı Rawlinson’u ve diğer İngiliz esirleri asacağını açıkladı. Rawlinson Doğu Anadolu ve Kafkaslarda Mütareke’nin uygulanmasıyla görevliydi ve Erzurum’da bulunuyordu. Malta’dakilere karşı rehin olarak bizzat Kazım Karabekir tarafından tutuklanmıştı. Tehditler yerini bulmuş olmalıydı ki bu tarihten sonra İstanbul’da yeni tutuklamalar olmadı, Divan-ı Harb’de de yeni bir idam kararı verilmedi...İngilizler Malta’dakileri yargılasalar bile cezaları yerine getirmelerinin mümkün olmadığını kavramışlardı. Öncelikle İTC, 1915 Ermeni Tehciri’ni gerçekleştirirken, hem geniş halk kesimlerini hem de Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari ve askerî kadrolarının büyük bir kısmını suça karıştırmıştı. Yani ortada kolektif olarak işlenmiş birsuç vardı.makale-malta-surgunlerini-nasil-bilirsiniz.htm.XECİ EBAS: 25 Nisan 2011 Pazartesi 21:30BİZ ZAZALAR ZATEN KÜRDÜZ19. yy da ZAZALAR ayrı bir toplumdur diyen kim acaba merak ettim?12 Eylül faşist darbecilerinin yavaşça piyasaya sürdüğü saçma sapan derin kitabları batılı yazar diye yutturanlar var.Hiçbir şey bilmiyen bir insan EWLİYA ÇELEBİ 'nin SEYAHATNAMESİNİ okusa weya gene yeter.O kitabta KÜRDLER ve KÜRDCE 'nin lehçeleri bölümde var.KÜRDLERİN yaşadğı coğrafya olan KURDISTAN 'ın nereleri olduğuda yazılı olan ŞEMSEDDİN SAMİ 'nin QAMUSU TÜRKİ ' de okunduğunda daha iyi anlaşılır.Dikkat ettiğim husus şudur : ZAZALAR KÜRD DEĞİL,AYRI BİR TOPLUMDUR diyenler genelde TÜRKÇÜ,MİLLİYYETÇİ,MUHAFAZAKAR,MHP,BBP,CHP çizgisinde zihniyyetlerdir.Biz ZAZALARIN ayrı bir toplum olduğuna DEWŞİRMELER,KORUCULAR,CEXŞ olanlar değil,sadece gerçekler karar verir.Sadece ZÜLFÜ SELCAN ismini vermişsiniz.Eski ZAZACA MEWLUD ve daha bir çok eski yazılmış ZAZACA eserleri okusaydınız eminim ki, isimler buraya sığmazdı..SELAMİ SAYGIN: 25 Nisan 2011 Pazartesi 15:59B.KURBANOĞLU-3 MAHCUP ERMENİ SAVUNMANIZİTC bir koalisyondur. İçinde her cinsten dinden insan vardır. Ben Müslümanım. cavit beyle hiç bir ortak tarafım yoktur. Ama Manastırlı İsmail Hakkı ile, Mehmet Akif ile, Sait Halim Paşa ile Said Nursi ile vb ortak taraflarım var. Hatta Enver Paşa ile de var. Ama Müslüman çoğunluğa karşı suç işleyen Ermenilerle ortak tarafım yoktur. Sizin var. Bu sizin sorununuz. Seçiminizi iyi yapmalısınız. Haçlıları değil Müslümanları seçmelisiniz. Çünkü Müslümana bu yakışır. genel siyasi affı Ermeni tehcir suçlularını da kapsayacak şekilde Lord Curzon'un teklif ettiğini ispatlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu tümüyle bir uydurmadır. İngilizler İstanbul işgali öncesinde ve sonrasında işbirliği yaptıklarını affettirmeye çalışmıştır. Ermeni tehciri suçlusu saydıklarını değil. Ama İngilizlerin delil bulamamaktan dolayı Malta'da serbest bıraktıklarını siz ilmi ledün ile mi suçlayıp mahkum ediyorsunuz? İngilizlerin hizmetkarı Nemrut Mustafa ile aynı gerkçeleri kullanmanız ibretliktir. İTC'ye toptan düşmanlığınızda İngilizlerle aynı gerekçelere mi dayanıyor? Öyle ise utanılacak bir haldir. Boğazlayan Müftüsünün sözleri size hangi güvenilir kaynaktan ulaştı? Bir kavme olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevketmesin. Türklere, İTC'lilere olan düşmanlığınızda sizleri adaletsizliğe, Haçlılar ile aynı gerekçeleri paylaşmaya itmesin. Bu vahim bir şeydir.Gülen Cemaatinin Hıristiyanlar ile diyalogu eleştirilirken sizin onları da geride bırakarak, Müslüman Türklere karşı Ermenileri savunmanız hüzün verici bir haldir. Bu AB ve ABD siyasetlerinin bir sonucudur. Yüz yıldır zaten İTC bahanesi ile sövülüp sayılıyor. Sizinde bu koroya katılmanız doğru değil şık değil. Taşnak ve Hınçak çizgisinde olmayan Ermenilerle benim hiç bir sorunum olmaz. Irkları nedeniyle asla kendilerine düşmanlık etmem. Müslüman olmalarına rağmen Türklere düşmanlık etmediğinizi söyleyebilir misiniz? Türkler size ne kötülük etti? İTC'liler gelip geçen bir ümmetti. Onların günahlarından siz sorumlu olmayacaksınız..SELAMİ SAYGIN: 25 Nisan 2011 Pazartesi 15:41B.KURBANOĞLU-2Sizdeki bu Hrant sempatisini de anlamış değilim. Hrant "Türklerin akıtılacak pis kanından" söz ettiği için, hakkında davalar açıldı senelerce bu dava tartışma konusu yapıldı, ama siz duymamışsınız. Niçin? İnandırıcı değil. S.Gökçen veya bir başkası Ermeni ırkından olsa ne olur olmasa ne olur. Benim için her iki seçeneğinde özel bir anlamı yok. Ama S.Gökçenin nasıl bir insan olduğu, hayatını nasıl yaşadığı daha anlamlıdır. gerisi lafu güzaf. Halide'nin tek partiye karşı tutumunu beğeniyorum. İstanbulda Milli Mücadeleye verdiği desteği olumlu ve onurlu buluyorum. Ermeni meselesine dair tutumunun ise, mezun olduğu okulun üzerindeki etkisi olduğunu zannediyorum. Buna rağmen eksik bilgi ile yönlendirilme ile insani bir refleks göstermişse kötü bir şey değil. Zeytin Dağında, cemal paşa'ya karşı böylesi refleksleri anlatılır. Hem iyidir hem yanlıştır. İyidir insanidir. Yanlıştır çünkü tehcir kararı alınırken Cemal Paşa zaten İstanbul dışındadır. Doğrusu o zamanki Halidenin refleksleriyle bu konuyu analiz etmeye çalışmakta çok gerçekçi olmaz. Ermenilerin Kiliselerine mallarına karşı gösterdiğiniz hassasiyetin yarısını da keşke Balkanlardan ve Kafkaslardan gelenlerin camilerine, mezarlıklarına evlerine dükkanlarına göstermiş olsanız bir orta yol bulunur. Asırlarca Türkiyede yaşamış olmak, Türkiyede yaşamaya devam etmeye, gelecekte de benzeri yanlışları tekrarlamaya kimseyi hak sahibi eder mi? Kafkas ve Balkanlardan tehcir edilen Müslümanlarda oralarda asırlarca yaşamışlardı. Sonra bir varmış bir yokmuş edildiler. Müslümanların acılarına karşı bu kadar ilgisiz Ermenilerin acılarına karşı bu ölçüde abartılı ilginizi yalnız İTC düşmanlığınızla açıklamak yeterli olur mu? İ.İnönü Lozan'da en çok Tükleri satmış adamdır. işin bu tarafını da görmek lazımdır. İnönü'den önce İngilizlerin Ermeniler için niye bu kadar ilgili olduklarını niye sormuyorsunuz? Bu haçlı ittifakı değil midir? Siz bu haçlı ittifakının neresindesiniz? Müslümanlara bu ittifakın dışında olmak yakışır..SELAMİ SAYGIN: 25 Nisan 2011 Pazartesi 15:23B.KURBANOĞLU1829'da başlayan ama 1878'den itibaren hızlanan Doğu Anadoluyu Ermenistan etme çabalarına Ermenilerin katılım yüzdesi nedir? Şahsen bilmiyorum. Dolayısı ile burada benim eleştiri konusu yaptığım bu çabaların içinde bulunarak Müslüman komşularına karşı düşmanlık eden Ermenileredir. Böylesi bir faaliyetin içinde olmayan Ermenielere karşı, sırf ırkları nedeniyle bir eleştirim, suçlamam olamaz.Şimdi siz ya konuya vakıf değilsiniz ya da vakıf değilmişsiniz gibi yapıyorsunuz, Doğu Anadolu'da 1829'larda Rus işgaliyle başlayan başlayan 1878 lerde yine işgalle başlayan bir Ermenicilik faaliyetleri var. 19. yüzyıl boyunca bu faaliyetler devam ediyor. Bu olaylar esnasında İTC'liler neredeyse hiç doğmamıştır. Zihninizde icat ettiğiniz hayali bir İTC canavarını habire suçlarken 1877-1908 arasında hangi İTC'li nerede Ermenilere karşı hangi faaliyeti yapmıştır. Aksine Avrupada İTC ile Ermeni cemiyet temsilcileri Abdülhamide karşı birlikte ittifak halindedirler. Abdülhamit döneminde bu faaliyetleri yapan Ermenilerin Müslüman komşularına karşı bir suç işlemediklerini iddia ediyorsanız, sizinle sözün bittiği yerdeyiz. Bu dönemde tehcirden önce Balkanlardan-Kafkaslardan tehcir edilen Müslümanların kayıpları, acıları ve geldikleri Anadolu'dan çıkarılma kaygıları büyüktür. Ancak siz Müslümanların acılarına karşı kayıtsız kalarak, Nemrut Mustafa Paşanın bıraktığı yerden İTC'lileri suçlamaya devam ediyorsunuz. halaçoğlunun dedikleri kendini bağlar. Tehcirde Ermeni erkek nüfusu yoktu diyorsunuz. Neredeler? Büyük bir kısmı Rusya tarafına geçerek Osmanlıya karşı gönüllü alaylar oluşturmuşlar. Van'ın Ruslarca işgalini sağlamışlar tehcir kararından bir hafta önce. Osmanlı Hükümeti de bir daha benzer olayların yaşanmaması iddiası ile Bölgedeki Ermenileri Suriyeye tehcir etmiş. Batı Anadolu'dakileri tehcir etmemiş. Teslim ediniz ki, İTC'lileri suçlamak bahanesi ile sizler her nedense Türklere karşı muhalefet etmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil..Ökkeş UçanDepik: 25 Nisan 2011 Pazartesi 13:58davetiye cıkarmakselami saygın hiçte mahçup olmayan bir eda ile yeni ogün samastlara davetiyemi çıkarmaya çalışıyor acaba?.SELAMİ SAYGIN: 25 Nisan 2011 Pazartesi 13:47XECİ EBASErgenekon Devletinin, Zazaları Kürtlerden ayırdığını iddia ediyorsunuz. O Devlet nerededir, böyle bir siyaseti var mıdır? Kendi adıma bilmiyorum. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ısrarla (ve çoğusunun bilmediğini zannetmeketyim)Zazaları Kürt saydığının yüzlerce delili vardır. Siz niye böyle garip iddiada bulunuyorsunuz? Anlamak zor. Teslim ediniz ki bütün Zazalar sizin gibi düşünmüyor. Kürt değiliz biz ayrı bir milletiz diyen Zazalar da var elbette. Zülfü Selcan buna örnek olabilir. En iyisi siz kimseyi suçlamayınız. Biraz okuyunuz, çevreyi, zazaları yeniden tanımaya çalışınız. Zaza olmak mutlaka Zazalığa dair her şeyi bilme sonucunu doğurmuyor. İşte bunun kanıtı sizin durumunuzdur. Yani herkes sizin zihninizdeki ezberleri kabul etmekle sorumlu değildir.Binlerce yıldır yan yana aynı köyde, ilçede yaşayanlar biribirlerinin dilelrini anlamıyorlarsa, bunu lehçe farkı ile açıklamak inandırıcı olmaz. Ama siz buna inanarak mutlu oluyorsanız, elbette buna inanmaya evam etmek, mutlu olmak sizin de hakkınızdır. Ergenekon Devleti buna ne der bilemem ama benim için bir sorun oluşturmaz. 19. Yüzyılda Zazaların ayrı bir topluluk olduğu hakkında kitap yazan batılı araştırmacılar varken sizin hala Ergeneko'a hapsolmanız ve oradan çıkamyışınız anlaşılır bir şey değildir..Haydari: 24 Nisan 2011 Pazar 23:43Hakkaniyet ve takdirBahadır kardeş eline yüreğine sağlık.."Bir kavme olan öfkeniz sakın sizi adaletsizliğe sevketmesin!" ayetini Şiar edinerek yaptığınız tesbitler takdire şayandır..Ulusalcı-saltanatçı tarih anlayışının kirlerinden arınmak için,Vahiyle inşa olmuş bir tarih bilincine şiddetle ihtiyacımız var.Allaha emanet olunuz..Bahadır Kurbanoğlu: 24 Nisan 2011 Pazar 23:14Mahcup Bir Edayla İTC’yi Savunmak! -3-Siz yargılamaları İngiliz oyunu olarak nitelendiriyorsunuz. Bir mizansen yani! Peki bu mizansen sakın bir şekilde bazı kafalar -ama suçlu kafalar- koparılarak meselenin üzerini örtmek için yapılmış olmasın? Zira Lord Curzon Lozan’da “Genel Bir Siyasi Af” çıkarılarak 1914-1922 arasında işlenen siyasi cinayetlerin ve katliamların unutulmasını teklif ettiğinde buna sadece Ermeni temsilciler karşı çıkıyorlar! Buna ne buyrulur?8) Her daim Müslümanlığa -milliyetçi dürtülerle karışık elbette- atıflarda bulunuyorsunuz ama Boğazlıyan kaymakamını savunurken gösterdiğiniz cehdi, Boğazlıyan müftüsünü savunma noktasında gösteremiyorsunuz! Halbuki gerçekten vahyi geleneğe bağlı olan bir insanın bunu kolaylıkla yapıyor olabilmesi gerekiyordu. Çünkü ya Kaymakamdan ya da Müftüden yana olmak bir Müslümanın tutumunu basit bir şekilde ortaya koyar; Siz kaymakamın tavrının abartıldığını düşünüyorsunuz; demek ki ona “Allah var, O’nun gazabından kork!” diyerek Ermeni halkına yapılanları eleştiren müftü de en baş abartıcılar arasındaydı!Sizi bu konularla tarih kitapları üzerinden hesaplaşmadan evvel Kur’an’ı yeniden okumaya davet ediyorum. Böylelikle Müslüman bir kardeşinizi eleştirilerinizle uyarırken onu Mankurtlukla suçlamanın da ahlaklı bir tutum olmadığını öğrenmiş olursunuz!Rabbim cümlemizi “Bir kavme olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevketmesin!” ayetini kalbinin ve zihninin derinliklerine nakşedebilenlerden eylesin!....Bahadır Kurbanoğlu: 24 Nisan 2011 Pazar 23:13Mahcup Bir Edayla İTC’yi Savunmak! -2-4) Hrant’ın katli vesilesiyle bir yazı yazabilmek için onun neredeyse bütün makalelerini okumuştum. Hiçbir yerde “Türklerin akıtılacak pis kanından” bahsettiğine rastgelmedim. Lütfen kaynağıyla beraber bu iddianızı ispatlar mısınız? Aksine Hrant, “Ölenleri değil, kalanları konuşalım” dediği için hem diaspora hem de Ermeni ulusalcıları ve bazı kilise ileri gelenleri tarafından soykırım iddiasını zayıflatan zararlı biri olarak görülmekteydi. Hatta onun bu konumu yüzünden diaspora tarafından öldürtülmüş olabileceği şaiaları bile bir ara dolaşıma sokuldu ama tutmadı. Çünkü Diaspora da “Tehcir çocukları”nı konuşmayı sevmez. Sabiha Gökçen’in bir tehcir çocuğu olduğu iddialarına sadece Genelkurmay değil, Ermeni ulusalcıları da kızmıştı.5) Lozan görüşmelerinde sizin reddettiğiniz hususları İsmet İnönü “Yaptık ama bir sorun niye yaptık?” edasıyla savunmuştur. Aynen sizin ilk cümlede belirttiğiniz şekilde “Bize çok kötülük ettiler, haketmişlerdi” sadedinde. Hakeden kim? Bir coğrafyada asırlardır yaşayan insanlar. Peki bunların 2000 kilisesine ne oldu?6) İttihatçılar sizin iddialarınızın aksine geçmişte yaşananları bahane ederek Anadolu coğrafyasını Türkleştirme politikalarını uygulamaya koymuşlardı. Bunun da temelini “İslama dayanarak” oluşturdular ki sizin maalesef farkında olmadığınız ve ulusalcı tezlere teşne olduğunuz husus bu. Oysa bu gayrı müslim unsurların işini bitirdikten sonra sıra Müslim unsurların Türkleştirilmesine gelmişti. Ve siz maalesef bu ittihatçı zihniyetin bizlere de neler ettiğini unutmuşa benziyor ve zımnen “EVET BANA ETTİ AMA DİĞERLERİ HAKETMİŞTİ!” mealinde konuşarak bu zihniyeti farkında olmadan başından bu yana savunmaya girişiyorsunuz.7) Sizin yaptığınızı Halide Edip Adıvar bile yapmıyor. Önce “Bahçıvanların şu ettiğine bakın” diyerek Ermenileri aşağılayan yazılar yazarken, bahsettiğiniz Nemrut Paşa yargılamaları esnasında o da yargılananların bunları ne kadar da hakettiğinden bahsediyor..Bahadır Kurbanoğlu: 24 Nisan 2011 Pazar 23:11Mahcup Bir Edayla İTC’yi Savunmak!Selami bey savladıklarınızın hangi birine cevap verelim bilmiyorum ki. Neresinden tutsak elimizde kalıyor.1) Yazıda “Bütün” diye başlayan genellemelerin zaaflarına ilişkin atıf var -ki bu bana göre cahili düşünceleri besler ve kavmiyetçiliği ve düşmanlıkları körükler- oysa siz ısrarla “Bütün Ermeniler” demeyi sürdürüyorsunuz.2) “Ermenilerin bazıları” diye kurduğunuz cümle bile “Bu topluma büyük kötülükler ettiler” diye devam etmekte. Peki “Bu toplum” (herhalde Müslümanları kastediyorsunuz) neden bu insanların evlatlarını bağırlarına bastılar. Komşularını gerektiğinde saklamak zorunda kaldılar ve tarihte “Tehcir çocukları” diye bir kavram türedi? Demek ki sorun toplumlar arası olmaktan çok çeteler arasıydı ve bahsettiğiniz karşılıklı durumlar bu çeteler arasında yaşandı! Ama konumuzun aslı bu değil! Aslı şu: İttihat Terakki denen büyük çete (yani devlet) ister resmi belgelerle bakın ve sayıları azaltın, isterseniz gayr-ı resmi olanlarla bakın; adına –vicdanınızı rahatlatacaksa- isterseniz tehcir ölümleri deyin, toplu halde Anadolu coğrafyasını Ermeni halkından temizleme operasyonları güttü. Tehcirde erkekler zaten yok denecek kadar azdı; çünkü onlar başka zamanlarda başka yerlere zaten götürülmüşlerdi. Tehcir kadın ve çocuklara ilişkin yapıldı. Ama siz hala “Komşuları olan Türklere Kürtlere yapmadıklarını bırakmadılar” genellemesine sığınmakta ısrar ediyorsunuz3) Sizden daha fazla İTC’ci olduğuna inandığım Tarihçi Halaçoğlu bile 422.000 rakamını telaffuz ediyor ve 356.000’inin Halep’e ulaştığını 8.000’inin eşkıyalar tarafından öldürüldüğünü (kimse bu eşkıyalar? Geri kalanının da 50.000 küsur insanın hastalıklardan telef olduklarından bahsediyor. (Sanki koyunlardan bahseder gibi) Ki bu hastalıklar ve eşkıya(!) saldırılarının müsebbibi acaba kim olmuş oluyor? Ya da siz hangi hakla insanları (356.000 dile kolay) topraklarından sürüp göçe mecbur bırakıyor ve arkalarında bıraktıkları mallarla yeni zenginler oluşturma yoluna gidiyorsunuz?.dücane efendioğlu: 24 Nisan 2011 Pazar 22:32müslüman sözün sahibidirbahadır kardeşimbir müslüman hassasiyeti sergilemiştir imanımız aslında nutkumuzun menbaıdır imanıyla mülhem kelam eden herkese selam olsun.XECİ EBAS24 Nisan 2011 Pazar 21:47İSLAM MASKELİ IRKÇILIKTarihi doğruları yazmak ve yüzleşmek ve adil olmak dinimiz İSLAM 'ın emridir.Dinimiz İSLAM 'ı maske olarak kullanıpta soykırımı elzem göstermek çok yanlıştır.Yazara böyle tatlı(!) bir dil kullanarak karşı çıkmak daha da yanlış.Ergenekon Dewletinin Biz ZAZALARI KÜRDLERDEN ayrıymış gibi göstermeye çalışması yıllardır dewam etmekte ve 2000 yılından itibaren daha da artmaktadır.Ne demek KÜRDLER ve ZAZALAR?Biz ZAZALAR KURMANÇLARDAN FARKLI BİR KÜRD KOLUYUZ.SADECE LEHÇEMİZ FARKLIDIR.BİZ DIMİLKİ LEHÇESİ KONUŞUYORUZ.KURMANÇLARDA KURMANCİ LEHÇESİ KONUŞUR.Böyle yazılar ya maksatlı yazılıyor ya da cahilane - bilgisizce yazılıyor.Lütfen dikkat edelim!.Kerem Sözer: 24 Nisan 2011 Pazar 18:12Yerinde ve ZamanındaBahadır kardeşim zamanında ve yerinde bir değerlendirme yapmış. Eline sağlık. Ermeni (veya Rum) sorunu üzerine yapılacak hakkaniyetli kritikler ulusalcı kirlerden arınmak için önemli katkılar sağlayacaktır. Bahadır'ın bu konularda söyleyecek çok sözü olduğunu biliyoruz..SELAMİ SAYGIN: 24 Nisan 2011 Pazar 16:00ERMENİLERİ MAHCUP EDAYLA SAVUNMAKBahadır bey, Türkiye tarihinde Ermenilerin yeri farklıdır. Onlar ırkları nedeniyle aşağılanmaz. Müslüman olanlar böyle kerih bir şeyi yapmaz. Ancak Ermenilerin bazıları (belki çoğunluğu) Sadık Millet sayıldıkları topluma büyük ktülük ettiler. İddianızın aksine bu Ermenilerle olan sorun bir rejim meselesi değildir. Kerih saydığınız İTC'yi kuranlar daha doğmadan Türkiye topraklarında bir Ermeni sorunu vardı. Temelde bu bir Haçlı sorunu idi. Haçlı ülkelerinin yardımı ile Müslüman çoğunluğu Batı Ermenistan dedikleri Doğu Anadoludan çıkarmaya yeltendiler. Komşuları olan Türklere, Kürtlere yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi siz bütün bunların unutulmasını, bu işleri yapan Ermenilerin masum sayılmasını istiyorsunuz. Daha da ileri giderek Hrant Dink gibi birisini adeta aziz gibi takdim ediyorsunuz. Oysa o Hrant, "Türklerin akıtılacak pis kanından" söz etmekteydi. Ermenilerin durumu ile, Dersimlilerin durumu ile Gazzelilerin durmunun ne alakası var? Bu kadar yanlışı bir araya nasıl getirebilmişsiniz? Şİmdi siz, açıkça tarihte bilinen rollerin sahibi Ermenileri bu ülkenin Müslüman çoğunluğuna (Türklere-Kürlere-Zazalara) karşı savunuyorsunuz. Bunu da Müslümanlık adına yapıyorsunuz. İşin en kötü tarafı da burası olmalıdır. Ermenileri mahcup bir edayla, kaçamak bir hal ile savunmayınız. Savunacaksanız bunu açık seçik söyleyiniz. Kiliseden, Hrant'tan aktardığınız o hikmetli cümlelerle tarih yok sayılamaz. Siz milletimizin tarihte çektiklerini unutmasını, bir Mankurt gibi Haçlıları dost bilmesini savunuyorsunuz. Oysa Allah onlarla dostluktan men etmiştir. Vaktiyle İngilizlerin kurgusu ile Nemrut Mustafa Paşa'nın yapıp ettikleri kötü mirasa sahip çıkmamak lazımdır. Ermeniler ırkları nedeniyle değil, Haçlı asabiyesi ile Müslüman çoğunluğa karşı yaptıkları nedeniyle, savaştılar ve kaybettiler. Siz bu savaşta hep Ermeni kayıpları için ağıt yakar bizim kayıplarımızı hiç hatırlamaz iseniz bu durumu İslamın hangi ilkesi ile bağdaştırabiliriz. Mankurtluktan hayır gelmez..


Bu haber toplam 57 defa okundu


YAZARLAR

Ger?? Duymayan Kalmas? Kalemiyet.Com